Wspieranie rozwoju

Przedszkole znajduje się w nowoczesnym budynku, w ustronnym miejscu na obrzeżach Rawicza w Sierakowie

Dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka wymaga współpracy wielu specjalistów. Opieka nad dzieckiem w Przedszkolu Eureka jest zintegrowana i skoordynowana, a specjaliści uzupełniają się wzajemnie. Współpracują oni również z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, dzięki czemu dzieci ze specyficznymi trudnościami mogą uzyskać stosowne orzeczenia  i opinie.

r01

Logopeda

Prowadzenie zajęć logopedycznych w Przedszkolu Eureka rozpoczyna się od przeprowadzenia badań przesiewowych oraz zdiagnozowania dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy. Dzieci potrzebujące wsparcia logoterapeutycznego biorą udział w zajęciach indywidualnych z logopedą jeden lub dwa razy w tygodniu. Logopeda regularnie informuje rodziców o przebiegu zajęć oraz postępach w pracy terapeutycznej.

r02

Psycholog

Do pracy psychologicznej z dzieckiem podchodzimy w sposób kompleksowy, zgodnie z założeniami nurtu psychologii pozytywnej. Przede wszystkim rozwijamy mocne strony dziecka, koncentrując się na jego potencjale i zasobach jednocześnie zapewniając wsparcie w obszarach słabiej rozwiniętych. Zajęcia z psychologiem mają na celu przede wszystkim stymulować odporność psychiczną dziecka, uczyć konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, rozwijać kompetencje społeczne i  umiejętność współpracy, a także wzmacniać umiejętności koncentracji i pamięć. Oprócz pracy w gabinecie psychologicznym, staramy się tworzyć sytuacje będące symulacją warunków codziennego życia. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu. Zajęcia z psychologiem mają formę zajęć indywidualnych, w kilkuosobowym zespole oraz zajęć z całą grupą dzieci

r03

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne stanowią uzupełnienie zajęć grupowych. Pedagodzy specjalni prowadzą zajęcia indywidualne, gdy dziecko wymaga dodatkowego wsparcia. Czas oraz zakres zajęć uzgadniany jest ze specjalistami i rodzicami. W zależności od potrzeb dziecka, zajęcia z logopedą i psychologiem prowadzone są indywidualnie lub  w małych grupach. Oddzielną grupę stanowią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Korzystają one z pomocy “nauczyciela cienia”, który towarzyszy im cały dzień pobytu w przedszkolu. Przygotowujemy dla nich IPET i indywidualne zajęcia dogoterapii, muzykoterapii, integracji sensorycznej lub fizjoterapii. W przedszkolu Eureka zapewniamy warunki do zajęć specjalistycznych.

r04

Cennik

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 300 zł.

Przy zapisie rodzeństwa (2 dzieci) przysługuje:
-wpisowe dla 1 dziecka
-50% wartości czesnego dla 2 dziecka

 

W ramach przedstawionego czesnego (Standard English lub Intensive English) zapewniamy 9-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu z szerokim pakietem zajęć podstawowych.

Czesne

300 zł

miesięcznie

Pakiet zajęć podstawowych w cenie

Standard English
(2 razy w tygodniu)

Intensive English

PROMOCJA

50 zł

miesięcznie


(5 razy w tygodniu)

Pakiet materiałów* 

Posiłki

9 zł

 

dziennie

śniadanie
przekąska owocowa
obiad
podwieczorek

 

Zajęcia dodatkowe

Cennik od 1 września

miesięcznie

W zależności od wybranych zajęć:

taniec
mini piłka nożna
język niemiecki
język hiszpański
omnibus
szachy
dogoterapia

Czesne i opłata za wyżywienie uzależnione są od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

*Pakiet materiałów – indywidualne pomoce dydaktyczne dla dzieci z programu “Mother Goose Time”.

Organizacja

Przedszkole czynne od 5:30 do 17:30.

Dane do przelewu

Nr konta bankowego (czesne):
52 1090 1287 0000 0001 3217 7745

 

Adres:
ENJOY P. M. Sp. z o. o.
ul. Poznańska 6, Sierakowo, 63 – 900 Rawicz


W tytule prosimy wpisać:
Przedszkole Eureka, imię i nazwisko dziecka