Zajęcia podstawowe

Poniżej prezentujemy zajęcia i atrakcje realizowane w Przedszkolu Eureka w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu podstawowego:

Przedszkole “bez ścian”

Realizacja programu wg podstawy programowej MEN, uzupełnionego o autorski program Przedszkole “bez ścian”, promującego naukę poprzez doświadczanie i zabawy fundamentalne. Bazą dydaktyczną tego programu jest Ogród Eureki.

01 5

Język angielski

Standard English

Język angielski prowadzony jest metodą naturalną z wykorzystaniem indywidualnych umiejętności i zainteresowań dzieci. Program obejmuje obszary wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego: język, matematykę, sztukę, naukę, kształtowanie więzi i relacji społecznych.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Intensive English

Nauka języka obcego od najmłodszych lat procentuje w przyszłości w karierze zawodowej i osobistym rozwoju. Aby umożliwić opanowanie języka obcego, należy rozpocząć systematyczną naukę już w przedszkolu. Naukę języka traktujemy głównie jako zabawę. Cieszymy się z najmniejszych sukcesów dziecka, pozwalamy na spontaniczność. Niemniej, aby proces kształcenia był efektywny, zapewniamy mu systematyczność, planowość i ciągłość.

Zajęcia odbywają się codziennie według programu Mother Goose Time.

Pakiet materiałów dydaktycznych dla dziecka z programu Mother Goose Time w cenie.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w sali językowej w grupach 8 – 12 osobowych, wliczone w czesne.

02 4

Rytmika

Rytmika jako jedna z form wychowania muzycznego dzieci w przedszkolu obejmuje: zabawy inspirowane muzyką, ruchowe interpretacje piosenek, śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych.

 

Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą poczucie rytmu oraz nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem. Ćwiczą również koncentrację uwagi oraz pamięć słuchową i rozwijają wyobraźnię.

 

Zajęcia z rytmiki usprawniają ruchowo, są źródłem i regulatorem energii oraz emocji, rozwiązują psychofizyczne napięcia i ułatwiają integrację w grupie, likwidują lęk separacyjny, mają działanie terapeutyczne (muzykoterapia), zwłaszcza dla dzieci z deficytami (słuchu, wzroku, narządu ruchu) i zaburzeniami mowy (logorytmika) oraz zaburzeniami zachowania (nieśmiałość, agresja, zespoły nadpobudliwości).

 

Zajęcia z rytmiki prowadzone są dwa razy w tygodniu, wliczone w czesne.

03 4

Gimnastyka korekcyjna

Jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych stymulujących rozwój dziecka jest aktywność ruchowa. Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużą plastycznością aparatu ruchowego i słabymi zdolnościami koordynacji ruchów. Różnorodność stosowanych metod pozwala na dopasowanie ćwiczeń do możliwości i potrzeb dzieci. Celem zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest przeciwdziałanie istniejącym wadom i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych dzieci. Gimnastyką korekcyjną objęte są wszystkie dzieci Przedszkola Eureka.

 

Zajęcia korekcyjne odbywają się 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci wliczone w czesne.

04 4

Edukacja regionalna

Związek z własnym regionem kształtuje u dzieci poczucie własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością, daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności. Realizując program edukacji regionalnej wykorzystujemy naturalne zainteresowania dzieci tym, co odległe, nieznane i tajemnicze oraz uczymy szacunku do przeszłości i tradycji miasta, w którym żyją.

 

Wycieczki lokalne, uroczystości historyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, sztuka regionalna.

05 4

Edukacja prozdrowotna

W Przedszkolu Eureka dziecko w sposób naturalny zdobywa podstawowe informacje i umiejętności niezbędne dla wzmacniania zdrowia. Dzieje się to w powiązaniu z zabawą, posiłkami, czynnościami higienicznymi i wypoczynkiem. W sposób zamierzony stwarzamy sytuacje mające na celu wywołanie pożądanych zachowań prozdrowotnych. W kalendarz wpisany jest cykl zajęć “Dni owocowo-warzywnych”. Warsztaty prozdrowotne rozpoczynają się zagadką dotykową, wzrokową, słuchową, węchową lub smakową. Zajęcia przeplatane są zabawami ruchowymi, muzycznymi i plastycznymi. Zwieńczeniem owocowo-warzywnego dnia są kulinaria, podczas których dzieci same przyrządzają potrawy. Realizację edukacji prozdrowotnej wspomaga pielęgniarka.

 

Spotkania z pielęgniarką odbywają się 2 razy w miesiącu.

06 4

Eventy

Jednym z głównych założeń Przedszkola Eureka jest dostarczenie dzieciom okazji do zdobywania osobistych doświadczeń i przeżyć. W ramach zajęć podstawowych organizujemy imprezy okolicznościowe, wycieczki lokalne, warsztaty tematyczne, teatr i kino. Event wpisany w tematykę zajęć edukacyjnych odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu. Podczas wypraw poza teren przedszkola obowiązują specjalne standardy bezpieczeństwa, dzieci zakładają odblaskowe kamizelki. Każde z tych wydarzeń dokumentowane jest materiałem zdjęciowym.

 

Event wpisany w tematykę zajęć edukacyjnych odbywa się
co najmniej 1 raz w miesiącu.

07 3

Dogoterapia

Grupowe zajęcia dogoterapii odbywają się dla wszystkich dzieci 1 raz w tygodniu, za zgodą rodziców.