O NAS
facebook-icon-preview-400x400

Przedszkole Eureka

Jesteśmy pierwszym przedszkolem z oddziałami integracyjnymi w Gminie Rawicz.

Niepubliczne Przedszkole „Eureka” z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w dużym obiekcie z parkingiem, w Sierakowie. Nowo wybudowany budynek wyposażony jest w nowoczesny system wentylacji (rekuperację), elektroniczny system wejścia do przedszkola i zewnętrzny monitoring. Obiekt został zaprojektowany od podstaw, bez barier architektonicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

O NAS

Przedszkole Eureka jest autorskim projektem, który zrodził się z marzenia o wysokiej jakości edukacji. Przyjmujemy za podstawę kształcenia ponadczasowy naturalizm pedagogiczny (M. Montessori, C. Freinet) i współczesną koncepcję wielu rodzajów inteligencji (H. Gardnera). Promujemy wolny sposób zabawy – nauki dostosowany do potrzeb każdego dziecka, z wyłonieniem i poszanowaniem jego indywidualnych talentów i możliwości.

 

O NAS

Inicjujemy Przedszkole „bez ścian”, by dzieci od najmłodszych lat żyły w harmonii z przyrodą, zdobywały umiejętności i wiedzę poprzez „doświadczenia poszukujące”, obserwacje, eksperymenty, przeżycia artystyczne i sportowe, rozbudzały dziecięce pasje w sprzyjającym środowisku – Ogrodzie edukacyjno–rekreacyjno–sportowym Eureki. Na program przedszkola składają się zajęcia wynikające z podstawy programowej opracowanej przez MEN, program języka angielskiego Mother Goose Time, autorski program „bez ścian” i programy uzupełniające.

Przedszkole rozpoczyna działalność od 1 września 2016 r., poprzedzoną programem adaptacyjno – integracyjnym w miesiącu sierpniu.

O NAS

Misja

„Naszą misją jest zapewnienie dzieciom rodzinnej atmosfery, wspieranie indywidualnego rozwoju i stworzenie optymalnych warunków do odkrywania ich talentów i zainteresowań.”

 

Przedszkole Eureka jest miejscem realizacji tego, co dla dzieci najważniejsze – spędzania czasu w radości, otwartości, w poczuciu bezpieczeństwa, beztroski i swobody poznawania świata.

Na co dzień kadra Przedszkola Eureka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym dzieciom szczęśliwe dzieciństwo i harmonijny rozwój. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Wychwytujemy i wzmacniamy szczególne uzdolnienia, a różnego rodzaju dziecięce  dysfunkcje korygujemy przez indywidualną pracę ze specjalistami.

Kładziemy duży nacisk na dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zależy nam, aby każdy nasz absolwent wkroczył w szkolny świat z pożyteczną wiedzą i uśmiechem na buzi, pełen wiary w siebie i własne możliwości.

Jesteśmy dla dzieci i rodziców, dla których edukacja, wychowanie i indywidualny rozwój  stanowią ważną życiową wartość.

Dyrektor przedszkola

O NAS

nauczyciel dyplomowany z 27-letnim stażem pedagogicznym

O NAS

Kadra

nauczyciele

Nasi pedagodzy i pedagodzy specjalni  to absolwenci kierunków:
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Wielu z nich posiada dyplomy studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii. Wszyscy nauczyciele w Eurece mają odbyte szereg szkoleń i kursów.
 

Nauczyciele pomocniczy posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne. Pomagając pedagogom przygotowują się do przyjęcia wychowawstwa w przyszłości. 

 

Nauczyciel języka angielskiego to absolwentka Filologii – języka angielskiego, uczestniczka wielu kursów zagranicznych m. in. Kursu uprawniającego do nauki j. angielskiego za granicą, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

Nasi specjaliści to logopeda, psycholog, terapeuta SI, fizjoterapeuta, dogoterapeuta.

 

Nasi instruktorzy zajęć dodatkowych mają kwalifikacje pedagogiczne i specjalne uprawnienia do prowadzenia swoich zajęć

O NAS

Przestrzeń edukacyjna

Przedszkole znajduje się w nowoczesnym budynku, w ustronnym miejscu na obrzeżach Rawicza w Sierakowie.

Sale zabaw – nauki, jadalnia, szatnia oraz gabinety do pracy ze specjalistami są jasne i przestronne. Znajdują się w nich miejsca do zabaw edukacyjnych, indywidualne szafki dzieci, kąciki wypoczynkowe, ścienne tablice kredowe i magnetyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne umożliwiające uruchamianie wszystkich kanałów sensorycznych dziecka.

O NAS
O NAS

Sale o powierzchni ponad 60m2 posiadają dodatkowe wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz. W drzwiach wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci umieszczone są bulaje. Dzięki nim i karcie magnetycznej rodzice mogą w dowolnej porze dnia przyglądnąć się pracy swojego dziecka.

Sale zabaw – nauki wyposażone są w dodatkowy sprzęt i ponadprogramową gamę pomocy dydaktycznych:

Sala pomarańczowa (językowa) – monitor interaktywny,
Sala żółta (czytelniczo-medialna) – sprzęt audiowizualny, biblioteka,
Sala zielona (przyrodniczo-matematyczna) – stanowiska badawcze,
Sala niebieska (artystyczno-ruchowa) – specjalistyczny sprzęt sportowy i muzyczny.

O NAS

Sale w godzinach południowych zapewniają doskonałe warunki do realizacji podstawy programowej i wypoczynku. W godzinach popołudniowych stają się centrami umożliwiającymi rozwój ukierunkowanych zdolności i zainteresowań dzieci. Na czas uroczystości dużych imprez przedszkolnych, dwie sale łączone ścianą mobilną stanowią jedną aulę. Wyjątkową przestrzeń edukacyjną zapewnia nowatorsko zaprojektowany Ogród Eureka, podzielony na kilka stref płynnie ze sobą połączonych: edukacyjną, rekreacyjną i sportową.

W części edukacyjnej zaplanowano “zieloną salę” do zajęć, rabaty eksperymentalne, różę wiatrów z kierunkami świata, grę w klasy, “szachownicę” do nauki gry w szachy, mini scenę teatralną z placem dla widowni i tablicą kredową dla małych artystów. W części rekreacyjnej, na naturalnym trawiastym podłożu zaplanowano plac zabaw, miejsca piknikowe i ścieżkę doświadczania zmysłów. W części sportowej znajduje się wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią gumowo-poliuretanową do piłki nożnej, koszykówki oraz gier i zabaw ogólnorozwojowych. Wszystkie trzy strefy Ogrodu Eureka połączone są ścieżką rowerową.

Zadrzewienie ogrodu i roślinność to w większości polskie tradycyjne gatunki, które w połączeniu z fauną i florą akwarystyczną (akwarium w holu) stanowią doskonałą, naturalną bazę dydaktyczną.

Ogród Eureki o powierzchni ponad 3000 mstanowi miejsce przewodnie zajęć dydaktycznych, sportu i wypoczynku w naszym przedszkolu.