Wspieranie rozwoju

Przedszkole znajduje się w nowoczesnym budynku, w ustronnym miejscu na obrzeżach Rawicza w Sierakowie

Dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka wymaga współpracy wielu specjalistów. Opieka nad dzieckiem w Przedszkolu Eureka jest zintegrowana i skoordynowana, a specjaliści uzupełniają się wzajemnie. Współpracują oni również z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, dzięki czemu dzieci ze specyficznymi trudnościami mogą uzyskać stosowne orzeczenia  i opinie.

Wspieranie rozwoju

Logopeda

Prowadzenie zajęć logopedycznych w Przedszkolu Eureka rozpoczyna się od przeprowadzenia badań przesiewowych oraz zdiagnozowania dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy. Dzieci potrzebujące wsparcia logoterapeutycznego biorą udział w zajęciach indywidualnych z logopedą jeden lub dwa razy w tygodniu. Logopeda regularnie informuje rodziców o przebiegu zajęć oraz postępach w pracy terapeutycznej.

Wspieranie rozwoju

Psycholog

Do pracy psychologicznej z dzieckiem podchodzimy w sposób kompleksowy, zgodnie z założeniami nurtu psychologii pozytywnej. Przede wszystkim rozwijamy mocne strony dziecka, koncentrując się na jego potencjale i zasobach jednocześnie zapewniając wsparcie w obszarach słabiej rozwiniętych. Zajęcia z psychologiem mają na celu przede wszystkim stymulować odporność psychiczną dziecka, uczyć konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, rozwijać kompetencje społeczne i  umiejętność współpracy, a także wzmacniać umiejętności koncentracji i pamięć. Oprócz pracy w gabinecie psychologicznym, staramy się tworzyć sytuacje będące symulacją warunków codziennego życia. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu. Zajęcia z psychologiem mają formę zajęć indywidualnych, w kilkuosobowym zespole oraz zajęć z całą grupą dzieci

Wspieranie rozwoju

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne stanowią uzupełnienie zajęć grupowych. Pedagodzy specjalni prowadzą zajęcia indywidualne, gdy dziecko wymaga dodatkowego wsparcia. Czas oraz zakres zajęć uzgadniany jest ze specjalistami i rodzicami. W zależności od potrzeb dziecka, zajęcia z logopedą i psychologiem prowadzone są indywidualnie lub  w małych grupach. Oddzielną grupę stanowią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Korzystają one z pomocy “nauczyciela cienia”, który towarzyszy im cały dzień pobytu w przedszkolu. Przygotowujemy dla nich IPET i indywidualne zajęcia dogoterapii, muzykoterapii, integracji sensorycznej lub fizjoterapii. W przedszkolu Eureka zapewniamy warunki do zajęć specjalistycznych.

Wspieranie rozwoju

Cennik

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 300 zł.

Przy zapisie rodzeństwa (2 dzieci) przysługuje:
-wpisowe dla 1 dziecka
-50% wartości czesnego dla 2 dziecka

 

W ramach przedstawionego czesnego (Standard English lub Intensive English) zapewniamy 9-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu z szerokim pakietem zajęć podstawowych.

Czesne

300 zł

miesięcznie

Pakiet zajęć podstawowych w cenie

Standard English
(2 razy w tygodniu)

Intensive English

PROMOCJA

50 zł

miesięcznie


(5 razy w tygodniu)

Pakiet materiałów* 

Posiłki

9 zł

 

dziennie

śniadanie
przekąska owocowa
obiad
podwieczorek

 

Zajęcia dodatkowe

Cennik od 1 września

miesięcznie

W zależności od wybranych zajęć:

taniec
mini piłka nożna
język niemiecki
język hiszpański
omnibus
szachy
dogoterapia

Czesne i opłata za wyżywienie uzależnione są od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

*Pakiet materiałów – indywidualne pomoce dydaktyczne dla dzieci z programu “Mother Goose Time”.

Organizacja

Przedszkole czynne od 5:30 do 17:30.

Dane do przelewu

Nr konta bankowego (czesne):
52 1090 1287 0000 0001 3217 7745

 

Adres:
ENJOY P. M. Sp. z o. o.
ul. Poznańska 6, Sierakowo, 63 – 900 Rawicz


W tytule prosimy wpisać:
Przedszkole Eureka, imię i nazwisko dziecka