Zajęcia dodatkowe

Poniżej prezentujemy zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Eureka w roku szkolnym 2016/2017 realizowane  w godzinach popołudniowych.

Cena poszczególnych zajęć jest podawana z początkiem roku szkolnego.

Taniec

Taniec wspomaga rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci. Dzięki niemu, zmianom ulega postawa ciała dziecka, gdyż dbając o estetykę i elegancję ruchów wymaga się od niego “prostych” pleców, ściągnięcia łopatek i podniesienia głowy. Taniec doskonali koordynację i orientację przestrzenną, nadaje ruchom dziecka lekkości, sprężystości, gibkości i płynności, pełni funkcję relaksacyjną oraz terapeutyczną w zakresie integracji ciała, umysłu i emocji.

 

Na zajęciach tanecznych, dzieci poprzez muzykę, ruch i zabawę, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości rozwojowych poznają m. in.:

 

  • podstawowe kroki tańców towarzyskich (samby, chachy, walca, polki itp.),
  • proste, grupowe, energetyczne układy choreograficzne do znanych przebojów,
  • tańce Zumby Kids,
  • ćwiczenia umuzykalniające, umożliwiające różnicowanie poszczególnych rytmów i tempa w muzyce,
  • ćwiczenia relaksujące i wyciszające z wykorzystaniem muzyki i ruchu

Zajęcia odbywają się w grupach 8-12 osobowych, 2 razy w tygodniu.

d01

Mini piłka nożna

Zajęcia te obejmują gry i zabawy ogólnorozwojowe, ćwiczenia koordynacyjne, elementy i reguły mini piłki nożnej. W trakcie nich dzieci rozwijają zmysły, spostrzegawczość i koncentrację, orientację przestrzenną, siłę, spontaniczność, wyzwalają nadmierną energię. Pobudzenie dziecka do aktywności ruchowej jest cennym elementem kształtowania równowagi psychofizycznej i emocjonalnej będącej podstawą indywidualnego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Zajęcia odbywają się na boisku sportowym w Ogrodzie Eureki lub w sali ruchowej, w grupach 8 – 12 osobowych, 2 razy w tygodniu.

d02

Język niemiecki

Język niemiecki odbywa się 2 razy w tygodniu, w grupach 8 – 12 osobowych.

d03

Język hiszpański

Język hiszpański odbywa się 2 razy w tygodniu, w grupach 8 – 12 osobowych.

d3 1

Omnibus

Omnibus to zajęcia o tematyce nauk ścisłych, na których dzieci zapoznają się z ich podstawami, interesują się światem i jego przyrodą, wdrażają nawyk obserwacji, umiejętność stawiania pytań, formułowania hipotez i wyciągania wniosków. Celem programu zajęć jest zainteresowanie przede wszystkim matematyką i nauk powiązanych, zrozumienie naturalnych cykli zachodzących w przyrodzie kształtowanie wrażliwości ekologicznej i umiejętności korzystania z takich narzędzi jak obserwacja, doświadczenie i eksperyment. W ramach zajęć organizowane są zajęcia praktyczne w ogrodzie edukacyjnym, wycieczki terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Zajęcia odbywają się w grupach 8 – 12 osobowych, 1 raz w tygodniu.

d04

Szachy

Podczas zajęć szachowych nasze przedszkolaki uczą się podstawowych zasad gry. Nauczanie tej królewskiej gry rozwija pamięć i wyobraźnię, uczy logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji, utrwala nawyk “myślenie przed działaniem”, wyrabia umiejętność skupienia i uwagi, uczy kultury sportowego współzawodnictwa, pomaga w nauce innych dziedzin i przede wszystkim jest doskonałą zabawą.

 

Zajęcia odbywają się w ogrodzie (szachownica w ogrodzie) lub w sali 1 raz w tygodniu.

d05

Dogoterapia

Kynoterapia (dogoterapia) wspomaga konwencjonalne metody pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej i edukacyjnej. Stymulacja rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, czasami niekonwencjonalnych metod i form pracy. Jedną z form zajęć wspomagających rozwój, doskonale łączącą naukę, zabawę i rewalidację jest właśnie terapia wykorzystująca kontakt z psem. Pomaga przełamywać bariery lękowe, ułatwia budowanie zaufania pomiędzy dzieckiem, a terapeutą, wycisza, usprawnia komunikację, obniża poczucie samotności, podnosi poczucie własnej wartości, itp.

 

W czasie zajęć i zabaw naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z  wykonywanych przez nie zadań, a także mobilizują go do podejmowania nowych wyzwań.

d06

Jak wyglądają zajęcia z psem?

Są zróżnicowane, a najważniejszym jednak kryterium doboru ćwiczeń są indywidualne potrzeby dzieci. Zadania ogólne polegają na oddziaływaniu na cztery strefy: umysłową, emocjonalną, społeczną i fizyczną. Na każdych zajęciach odbywają się takie ćwiczenia, jak m. in.: głaskanie, przytulanie i karmienie psa, stosowanie komend w praktyce (stosownie do możliwości dziecka), a także spontaniczna lub ukierunkowana zabawa ze zwierzęciem. Bardzo ważnym elementem zajęć jest relaksacja, kiedy dziecko kładzie głowę na klatce piersiowej dużego psa lub leży przy psie, słuchając przy tym opowiadania lub muzyki. Każde zajęcia dostarczają nowych informacji i pomysłów do wykorzystania w przyszłości.

 

Podczas takich spotkań dzieci uwrażliwiają się na zwierzęta żyjące wokół nas, uczą się bezpiecznego obcowania z psem, opieki i pielęgnacji. Taka edukacja wraz ze sportową zabawą “pies – człowiek” pokazuje dzieciom, że pies to nasz przyjaciel. Podczas spotkań cyklicznych zajęcia prowadzone są według autorskiego programu, bogatego  w edukację, zajęcia plastyczne i sportowe. Stymulują one sferę intelektualną i poznawczą.

 

“Dla psa nie ma znaczenia czy jesteś bogaty, czy biedny, mądry czy głupi, On tylko chce być kochany.” – Jacqueline Francis

 

Indywidualne zajęcia dogoterapii odbywają się 1 raz w tygodniu, na życzenie i za zgodą rodziców.

d07

Urodziny

Każde dziecko z Przedszkola Eureka może obchodzić dzień urodzin. Jest to czas pozwalający podkreślić indywidualność dziecka, jego niepowtarzalność i wyjątkowość. Cała społeczność przedszkola dokłada wszelkich starań, aby ten dzień był niezapomniany. Dziecko świętuje urodziny wśród kolegów i koleżanek z grupy, nauczycieli oraz rodziców. Specjalny rytuał składa się z opowieści bliskiej osoby o jubilacie, życzeń, wręczenia prezentów i wspólnych zabaw. Na końcu następuje wręczenie solenizantowi urodzinowego tortu, który (w porozumieniu z rodzicami) ma określony wystrój. Po zdmuchnięciu świeczek, wszyscy zasiadają do urodzinowego poczęstunku. Miejsce solenizanta jest przystrojone w szczególny sposób.

d08

Dodatkowe zajęcia z psychologiem

Oprócz cyklicznych zajęć z psychologiem wchodzących w zakres pakietu podstawowego, każde dziecko może uczęszczać na dodatkowe zajęcia psychologiczne. Zwiększenie intensywności tych zajęć może być korzystne dla terapii i rozwoju dziecka. Po konsultacji z nauczycielem grupy oraz psychologiem, rodzice dziecka podejmują decyzję o zintensyfikowaniu tego typu zajęć. Zajęcia są dodatkowo płatne. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, zajęcia dotowane są przez Gminę.

d09

Dodatkowe zajęcia z logopedą

Oprócz cyklicznych zajęć z logopedą wchodzących w zakres pakietu podstawowego, każde dziecko może uczęszczać na dodatkowe zajęcia logopedyczne. Zwiększenie intensywności zajęć z logopedą może być korzystne dla terapii oraz rozwoju mowy dziecka. Udział w tych zajęciach jest dodatkowo płatny. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dodatkowe zajęcia z logopedą są dotowane przez Gminę.

 

d10

Religia

Na życzenie rodziców, dla dzieci  5 – 6 letnich Przedszkole Eureka zapewnia zajęcia z religii.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.